Culture · Indicent · Season

Kung Bakit Hindi Ko Gusto Ang Unang Araw ng Simbang Gabi?

Heart-Soul-Pic-2.jpg

Image source via: gageloniadmojo.wordpress.com

Dahil hindi lahat ng una, ay masaya.

December 16, 2011. Five years ago. Just imagine. Madaling araw. Pasado alas-kwatro. Papauwi ka pa lang ng bahay galing sa overnight school work. Umaambon. Naglalakad ka sa isang maputik na daan. Madilim at walang ilaw. Sa kanang bahagi mo, mapapansin ang mataas na pader ng eskwelahan, habang sa kaliwa naman ay mga kabahayan. Sa dulong parte ng iyong lalakaran, maaaninag ang poste na tanging nagbibigay ilaw sa daan. Bente metro ang layo mula sa kinatatayuan mo. Kailangan mong magmadali. Maliban sa papalakas nang papalakas ang ulan, wala ni isang tao sa daan.

Continue reading “Kung Bakit Hindi Ko Gusto Ang Unang Araw ng Simbang Gabi?”

Culture · Season

Monito and Monita

Image result for exchange gift photography

Image by Whim Photography via: www.weddingshoppeinc.com

“Monito and Monita.”

This is the famous game of exchange gifts every Christmas. You pick a name that you’d give a gift without them knowing. We had that in our church, and everyone is obliged to participate.

I had picked a name of a postulant, and I don’t know him personally. We are instructed too not to know who picked us, for it to be a surprise. Though we’re just in one community in San Agustin Church, we seldom see some of the people, especially those who are in the seminary. Continue reading “Monito and Monita”