Culture · Indicent · Season

Kung Bakit Hindi Ko Gusto Ang Unang Araw ng Simbang Gabi?

Heart-Soul-Pic-2.jpg

Image source via: gageloniadmojo.wordpress.com

Dahil hindi lahat ng una, ay masaya.

December 16, 2011. Five years ago. Just imagine. Madaling araw. Pasado alas-kwatro. Papauwi ka pa lang ng bahay galing sa overnight school work. Umaambon. Naglalakad ka sa isang maputik na daan. Madilim at walang ilaw. Sa kanang bahagi mo, mapapansin ang mataas na pader ng eskwelahan, habang sa kaliwa naman ay mga kabahayan. Sa dulong parte ng iyong lalakaran, maaaninag ang poste na tanging nagbibigay ilaw sa daan. Bente metro ang layo mula sa kinatatayuan mo. Kailangan mong magmadali. Maliban sa papalakas nang papalakas ang ulan, wala ni isang tao sa daan.

Continue reading “Kung Bakit Hindi Ko Gusto Ang Unang Araw ng Simbang Gabi?”